Afgelopen zaterdag was ik in Rotterdam. Daar zag ik

een protest tegen de Partij voor tegen de Vrijheid, van
Wilders. Ik heb zo’n krantje gekocht, de socialist. Best
interessant leesvoer.
Maar toch, het is zinloos, protesteren tegen Wilders.
Waarom zeg ik dat? Nou, het bereikt alleen de mensen,
die óók tegen Wilders zijn. De boodschap zal de
volgelingen van Wilders nooit bereiken.
Het probleem Wilders zit dieper. Het probleem
is niet die man, die discriminerende uitspraken doet
en films maakt, nee, Wilders is slechts een symptoom
van een zieke maatschappij. Een maatschappij vol van haat.
Hoe is deze ziekte onze maatschappij binnengeraakt,
dat vraag ik me af. Wat is er gebeurd, waardoor de
maatschappij zo verrot is, als deze de dag van
vandaag is?
Als ik kijk naar de wereld, de hedendaagse globalisatie,
onze technologie. Mobiele telefoons, het internet, tv.
Het is mogelijk te speken met iemand aan de andere
kant van de wereld, zonder merkbare vertraging,
alsof hij naast je staat.
De andere kant van de wereld, daar waar men een
andere cultuur heeft, andere gewoonten, normen
en waarden. Waarom wordt die andere cultuur
hier gehaat? De wereld was er nog niet klaar voor.
De wereld was nog niet klaar voor globalisatie,
zolang de mens geen begrip kan opbrengen voor
de medemens die er een andere cultuur of
levensstijl op nahoudt.
Het ‘westen’ heeft in het verleden geen goeie
dingen gedaan met mensen van andere culturen.
Het slavernijverleden bijvoorbeeld, en wat voor
excuses biedt het ‘westen’ aan aan? Discriminatie!
Nou hoor ik je zeggen, we doen toch aan
ontwikkelingssamenwerking? Oh, maar wat levert
het op? Kijk eens naar Afrika? Is men daar nu meer
ontwikkeld? De ontwikkelingssamenwerking werkt
niet. En waarom niet? Deze heeft namelijk niet als
doel dat Afrika zich ontwikkeld, nee, juist het
tegenovergestelde! En waarom? Waarom? De hele
reden hiervoor is macht. Het westen zorgt er niet
voor dat de derde wereld zich ontwikkeld, maar
dat de derde wereld AFHANKELIJK wordt van
ons geld, zodat het westen MACHT kan uitoefenen,
Om ze onder de duim te houden, want wat als
de derde wereld zich zou ontwikkelen? Nog
een speler op het toneel van de wereldmacht.
Oh ja, daar is hij weer, die macht. Daar waar
alles om draait.
Nu ben ik toch ver afgedwaald van het begin
van mijn verhaal, over Wilders, en waarom
protesten zinloos zijn, omdat deze alleen
gehoord worden door degene die ook tegen
Wilders zijn. Het is wel fijn te weten dat er
ook nog mensen op deze wereld rondlopen
die niet zijn besmet door de kanker van de
maatschappij, misschien daarom, heeft het
nog zin, om tegen Wilders te protesteren,
niet dat het Wilders nog kan stoppen, want
Wilders is slechts een pion in dit spel, de
maatschappij is waar het echte probleem zit.
Hoe is de maatschappij zo geworden als deze is?
Is het de eeuwenlange onderdrukking door
verschillende religieuze instituten? Een paar
eeuwen geleden werden mensen die niet
geloofden in wat de Kerk wilde dat men geloofde
op de brandstapel gegooid. Verbrand als heks.
Is het daarom, dat men zo intolerant is? Omdat
dit onze maatschappij eeuwenlang zo geleerd is?
Is het iets, dat, ondanks deze onderdrukking al
lang verleden tijd is, nog steeds deel van ons
leven maakt, en ons tegen andersgelovigen
doet keren?
Ondertusesn ben ik dus bij het thema religie
aangekomen. Waarom verbanden men heksen
in het verleden? En alweer, het draait om macht,
de religieuze leiders claimen het woord van God
te spreken, en boezemden mensen angst is, dat
als men niet deed wat hun zeiden, ze eeuwig
zouden branden in de hel. Hekserij, en andere
heidense godsdiensten, aanbaden de natuur.
Deze geloven hadden geen leider van hun
geloof, in de vorm zoals het Katholieke geloof
een Paus had. Die hadden de heidense
natuurreligies ook niet nodig, want een ‘Paus’
is alleen voor macht. In zo’n natuurreligie hebben
de woorden God en Godin nog een betekenis,
een betekenis die meer is dan alleen een machtsmiddel.
En al hebben de machtsreligies in onze ‘moderne’
samenleving hun betekenis als machtsmiddel
verloren, toch blijft de oude haat blijft bestaan.
Mijn respect voor wie durft op te staan tegen Wilders
en zijn aanhangers, hopelijk is het nog niet te laat
voor onze wereld.
… aan de rand van het ravijn blijft heel de wereld dansen….
… totdat er geen morgen meer zal zijn…

« »