Archive for October, 2009


Afgelopen zaterdag was ik in Rotterdam. Daar zag ik

een protest tegen de Partij voor tegen de Vrijheid, van
Wilders. Ik heb zo’n krantje gekocht, de socialist. Best
interessant leesvoer.
Maar toch, het is zinloos, protesteren tegen Wilders.
Waarom zeg ik dat? Nou, het bereikt alleen de mensen,
die óók tegen Wilders zijn. De boodschap zal de
volgelingen van Wilders nooit bereiken.
Het probleem Wilders zit dieper. Het probleem
is niet die man, die discriminerende uitspraken doet
en films maakt, nee, Wilders is slechts een symptoom
van een zieke maatschappij. Een maatschappij vol van haat.
Hoe is deze ziekte onze maatschappij binnengeraakt,
dat vraag ik me af. Wat is er gebeurd, waardoor de
maatschappij zo verrot is, als deze de dag van
vandaag is?
Als ik kijk naar de wereld, de hedendaagse globalisatie,
onze technologie. Mobiele telefoons, het internet, tv.
Het is mogelijk te speken met iemand aan de andere
kant van de wereld, zonder merkbare vertraging,
alsof hij naast je staat.
De andere kant van de wereld, daar waar men een
andere cultuur heeft, andere gewoonten, normen
en waarden. Waarom wordt die andere cultuur
hier gehaat? De wereld was er nog niet klaar voor.
De wereld was nog niet klaar voor globalisatie,
zolang de mens geen begrip kan opbrengen voor
de medemens die er een andere cultuur of
levensstijl op nahoudt.
Het ‘westen’ heeft in het verleden geen goeie
dingen gedaan met mensen van andere culturen.
Het slavernijverleden bijvoorbeeld, en wat voor
excuses biedt het ‘westen’ aan aan? Discriminatie!
Nou hoor ik je zeggen, we doen toch aan
ontwikkelingssamenwerking? Oh, maar wat levert
het op? Kijk eens naar Afrika? Is men daar nu meer
ontwikkeld? De ontwikkelingssamenwerking werkt
niet. En waarom niet? Deze heeft namelijk niet als
doel dat Afrika zich ontwikkeld, nee, juist het
tegenovergestelde! En waarom? Waarom? De hele
reden hiervoor is macht. Het westen zorgt er niet
voor dat de derde wereld zich ontwikkeld, maar
dat de derde wereld AFHANKELIJK wordt van
ons geld, zodat het westen MACHT kan uitoefenen,
Om ze onder de duim te houden, want wat als
de derde wereld zich zou ontwikkelen? Nog
een speler op het toneel van de wereldmacht.
Oh ja, daar is hij weer, die macht. Daar waar
alles om draait.
Nu ben ik toch ver afgedwaald van het begin
van mijn verhaal, over Wilders, en waarom
protesten zinloos zijn, omdat deze alleen
gehoord worden door degene die ook tegen
Wilders zijn. Het is wel fijn te weten dat er
ook nog mensen op deze wereld rondlopen
die niet zijn besmet door de kanker van de
maatschappij, misschien daarom, heeft het
nog zin, om tegen Wilders te protesteren,
niet dat het Wilders nog kan stoppen, want
Wilders is slechts een pion in dit spel, de
maatschappij is waar het echte probleem zit.
Hoe is de maatschappij zo geworden als deze is?
Is het de eeuwenlange onderdrukking door
verschillende religieuze instituten? Een paar
eeuwen geleden werden mensen die niet
geloofden in wat de Kerk wilde dat men geloofde
op de brandstapel gegooid. Verbrand als heks.
Is het daarom, dat men zo intolerant is? Omdat
dit onze maatschappij eeuwenlang zo geleerd is?
Is het iets, dat, ondanks deze onderdrukking al
lang verleden tijd is, nog steeds deel van ons
leven maakt, en ons tegen andersgelovigen
doet keren?
Ondertusesn ben ik dus bij het thema religie
aangekomen. Waarom verbanden men heksen
in het verleden? En alweer, het draait om macht,
de religieuze leiders claimen het woord van God
te spreken, en boezemden mensen angst is, dat
als men niet deed wat hun zeiden, ze eeuwig
zouden branden in de hel. Hekserij, en andere
heidense godsdiensten, aanbaden de natuur.
Deze geloven hadden geen leider van hun
geloof, in de vorm zoals het Katholieke geloof
een Paus had. Die hadden de heidense
natuurreligies ook niet nodig, want een ‘Paus’
is alleen voor macht. In zo’n natuurreligie hebben
de woorden God en Godin nog een betekenis,
een betekenis die meer is dan alleen een machtsmiddel.
En al hebben de machtsreligies in onze ‘moderne’
samenleving hun betekenis als machtsmiddel
verloren, toch blijft de oude haat blijft bestaan.
Mijn respect voor wie durft op te staan tegen Wilders
en zijn aanhangers, hopelijk is het nog niet te laat
voor onze wereld.
… aan de rand van het ravijn blijft heel de wereld dansen….
… totdat er geen morgen meer zal zijn…

So, I am working on my scrobbler application. So far so good.

As I mentioned before, when coding, I prefer to code for a *nix OS.
Windows coding seems so … weird…
So, I had the idea to write a dll in cygwin and load it in a windows
app, to avoid the weird WinSock API. When you code a basic IPv4
app, it’s almost the same, except for the fact WinSock needs to be
‘started’ before it can be used. When coding an application with
IPv6 support… you’ll find a lot of functions, like gethostbyname2,
missing from the windows world. Really, what are they thinking?
Oh well… the conclusion… writing a cygwin dll and trying to load
it in a windows app doesn’t seem to work. I have compiled the
code, without the IPv6 support, as a native windows dll, and
that version works, so I guess, it’s safe to assume the cygwin
part is the cause of trouble here.
Well… I suppose, I will continue on the native windows version,
and add IPv6 support later. Both last.fm and libre.fm don’t seem
to have IPv6 enabled servers anyways, so, it won’t hurt much
to leave that support out for the time being. For now, the library
had basic scobble support, as in, it submits, but doesn’t process
the server reply yet, and other stuff lacking too, that will need
to be fixed before I can release a binary version of this app.
Also, there are no plugins available yet. I suppose, I will look at
those after the scrobbler library is finished. I will have to look
at some IPC. Still not sure what I will do there, since I like to
keep it portable, but on the other hand, a platform specific
implementation could be an option.
There is progress, yes, but there is still a lot to do…

So, recently i installed the qmmp media player on my linux.

I was looking for a decent replacement for xmms, since my
good old player is a GTK 1 based player, and it’s no more
included in debian 5. Off course I can install it anyways,
if I get it elsewhere then the default repository.
Anyways, I found this qmmp player. Another ‘Winamp clone’
for linux. But it’s Qt based, and I don’t like Qt much.
Anyways, when setting up the last.fm I noticed it offered
an option to scrobble to libre.fm too. So I was curious and
checked this site out. So, it’s an open source reimplementation
of last.fm. signed up and all. Libre.FM reimplements the
AudioScrobbler protocol, so exsisting plugins could be used
if they’re set to the correct server.
For this purpose, I did a quick patch on the AudioScrobbler
classic plugins, so they scrobble to libre.fm in stead of last.fm.
I also changed the check for double plugins, so it’s possible to
have the modern plugin scrobble to last.fm at the same time
as this classic plugin scrobbles to libre.fm
Leave feedback on BlaatSchaap or Last.FM
So, after this quick patch, I decided looking into writing a
new application, that will allow multi scrobbling in a nicer
way. I wish to write an application a la the modern last.fm
scrobbler. For this purpose I decided to try the lazarus IDE.
I thought it would be a good opertunity to try how well this
IDE works. For those who don’t know lazarus, it’s an open
source Delphi clone, using the FreePascal compiler. So, it’s
pascal programming with a RAD (Rapid Application Development)
Rapid Application Development, programming with the mouse,
as I like to call it. Just point and click, create a form, place a button,
click it and add code to it. The lazy way of programming,
but well… I do like to concentrate on the functionality of the
code. The GUI, well… it’s there to show what the program
is going, but not the main part, so, RAD is fine.
Anyways, so, I was thinking to write a scrobbler, so, what do
I need to scrobble? Networking, right? So, this time, I am
programming in pascal in stead of C, and for windows in
stead of posix. The pascal wrappers for the sockets API
don’t feel nice at all, and the WinSock implementation of
the socket API is just… annoying, incomplete and stuff…
So, I decided to do some coding in C++ in stead. For this
I used the Microsoft Visual Studio 2008, hoping this
version of the compiler does include the headers for
IPv6 sockets.
As I wish to write a modern application, I would like it to
support IPv6, right? So, I have done this on linux before,
resolving a hostname to an IPv6, under linux, or *BSD
for that matter, I would use

gethostbyname(hostname, AF_INET6);

right? Well… not on Windows, oh noes! Not supported
by uncle gates’ winsock. So, how to resolve it then?
After googleling a bit on this issue, i found the getaddrinfo
is supported by windows.
Well… having the hostname resolved, I want to show the IP
address to the user, right? So, we call the inet_ntop function
for this, right?
And so it seemed, the compiler compiled the code without
complaining, but as I tried to start it, an error message
showed up, complaining about missing symbol inet_ntop in ws2_32.dll
Missing symbol… right? so it’s not implemented. Looking
at MSDN, it seems they’ve only added this symbol in
since Vista.
All this stuff pisses me off at Windows, and I want to return
to Linux for developing, where stuff at least compiles and
works the way I want it. I am thinking about using cygwin
for this, so get rid of the windows-api-annoyance and work
with a clean posix-sockets-api.