Kerst staat weer voor de deur. De tijd is  de 
afgelopen maanden echt voorbij gevlogen.

Ik heb mijn jaarlijkse kerstrant hier nog niet 
uitgesproken op mijn blog. Kerst, ik heb het 
er wel over gehad met mijn college Johan,
en die is het wel met mijn standpunten eens.

Waar gaat Kerst nog over tegenwoordig?
Vrede op aarde? Vreten zul je bedoelen!
Kerst is véél te commercieel tegenwoordig.
Het gaat tegenwoordig om wie het grootste
cadeau krijgt. Financiële crisis of niet, men
koopt of het leven er van af hangt.

Vrede op Aarde? Liefdadigheid? Een beetje
liefde? Waar is die kerstgedachte gebleven?

Goed, dat was mijn zegje over de kerst…. 
een ander onderwerp dat ik al even naar
boven heb laten komen is die fininciële 
crisis.

Die crisis houdt zichzelf in stand. Het zit 
allemaal tussen de oren. Kijk even mee.
Iedereen denkt van “financiële crisis!!! 
help!!! laat maar even niet te veel nieuwe
dingen kopen!!!” –> gevolg –> er wordt
minder verkocht –> gevolg –> minder 
winst voor bedrijven –> gevolg –>
bezuinigen, dus ontslagen –> gevolg
werkeloosheid –> gevolg –> crisis.

Misschien zie ik het wat te simpel, maar 
zolang mensen blijven geloven dat er 
een crisis is, is die crisis er ook, omdat de
mensen zich ernaar gedragen, creëren ze
zélf die crisis.

« »