Heya,

mijn weblog is dus net verhuisd naar het nieuwe systeem.
ziet er dus een beetje anders uit, en ik kan nu dus wel
html codes gaan gebruiken en zo voort … dus dat noem
ik wel een vooruitgang … dat oude weblog systeem
gebruikte een BBcode-dialect … geen standaard BBcode
maar nu gewone standaard html… gehehe

« »